Wheel works

Different wheel works

Mootoriõlide põhiliseks ülesandeks on vähendada mootoridetailide omavahelist hõõrdumist. Ka lühiaegne mootori töötamine tingimustes, kus selle detailid on kuivad (õlitamata), võib põhjustada mootoririkkeid.

Kõrgkvaliteetse mootoriõli ülesanded

  • Hajutab liigset kuumust hõõrduvate mootoridetailide vahel
  • Hoiab mootoriosad puhtana
  • Tagab piisava jõu mootoridetailides

Mootoriõli funktsionaalsete omaduste vähenemise põhjused

  • Õli määrdumine tahmaga, tolmuga, metallosakestega jne
  • Oksüdeerumine, mida põhjustab õli kõrge temperatuur (kokkupuude kuumade mootoridetailidega)
  • Koguse vähenemine mootoriõli põlemise, aurumise jms tõttu